You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves - they wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it. Period.

Posts Tagged "сърце"

Сърцето знае всичко

Сърцето знае всичко

-Дядо, какво си шепнеш? – попитах аз, виждайки го да си мърмори нещо преди сън. -Полагам мисъл на сърцето си, синко … – отвърна той. -Какво значи това? -Не искам да се скарам със съседа, който ме подведе, а как точно да постъпя, не знам. И ето, полагам мисълта на сърцето си и заспивам, а на сутринта то ще ми подскаже какво да направя. -Откъде знае сърцето, дядо? -Сърцето всичко знае, синко. Аз цял живот се уча от...

Вижте повече

Приказка за сродните души

Приказка за сродните души

… Някога, много, много отдавна всички хора били андрогини – съвършени еднополови същества с две лица – мъжко и женско, обърнати на различни страни с две тела и две сърца, които туптели в еднакъв ритъм. Андрогините винаги били щастливи и самодоволни, нищо не искали от боговете и съответно не им принасяли нищо в жертва. Боговете не желаели толкова щастливи хора, тъй като това омаловажавало властта и...

Вижте повече

Три ореха – Дар от Сърце

Три ореха – Дар от Сърце

Тръгнали трима братя за чужбина – пари да печелят. Стигнали на един кръстопът. Най-големият казал: - Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, ти – обърнал се към средния брат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път. Подир три години, на Димитровден, ще се намерим пак тука на този кръстопът и ще видим тогава кой какво е спечелил. Бива ли? - Бива, бате...

Вижте повече