Кушкундалево

Имало едно време един сиромах момък. Той ходел по градовете да търси работа. Стигнал веднъж в един далечен град и тръгнал да обикаля, да види няма ли работа за него. Като вървял по пазара, срещнал го един хубаво облечен мъж и го попитал: — Къде си тръгнал бе, момко? — Работа диря — отвърнал момъкът. — С чужда работа се прехранвам. — Върви с мене — рекъл му богаташът. — Ако можеш да ми свършиш една работа, ще ти...