Целта на една връзка

Повечето хора започват връзка, водейки се от мисълта какво могат да получат от нея, а не с какво могат да допринесат. Целта на една връзка е да решиш коя част от себе си искаш да видиш в действие, а не коя част от друг човек можеш да уловиш, задържиш. Взаимоотношенията – и всичко в живота — могат да имат само една цел: да бъдеш и да решиш Кой Наистина Си. Много романтично е да кажеш, че преди да срещнеш този...