You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves - they wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it. Period.

Имало едно време…

Кушкундалево

Кушкундалево

Имало едно време един сиромах момък. Той ходел по градовете да търси работа. Стигнал веднъж в един далечен град и тръгнал да обикаля, да види няма ли работа за него. Като вървял по пазара, срещнал го един хубаво облечен мъж и го попитал: — Къде си тръгнал бе, момко? — Работа диря — отвърнал момъкът. — С чужда работа се прехранвам. — Върви с мене — рекъл му богаташът. — Ако можеш да ми свършиш една работа, ще ти...

Вижте повече

Три ореха – Дар от Сърце

Три ореха – Дар от Сърце

Тръгнали трима братя за чужбина – пари да печелят. Стигнали на един кръстопът. Най-големият казал: - Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, ти – обърнал се към средния брат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път. Подир три години, на Димитровден, ще се намерим пак тука на този кръстопът и ще видим тогава кой какво е спечелил. Бива ли? - Бива, бате...

Вижте повече