Течаща страст по сухи устни?
Или е към нечувствано врата,
или сълзи от сол безвкусни?

Или е дреха, със лице във кръпки,
или е стих, политнал като стрела,
или трева е, стенеща под стъпки,
или е цвете, натежало за пчела?

Или сърце е, безвъзвратно посветено,
осиротяло и без ключ за своят дом,
което глухо плаче, подредено,
като хербарий във прашясал том?

Или е нощ, със непотърсени звезди,
или ден, с дребнавости обсипан,
или нива, със заглъхнали бразди,
или оазис, в пустошта засипан?

Или е чувсто, викащо за ехо…ДА!!!
или сянка, преминаваща през дните,
или е удар – с вик за свобода,
или Слънце, опрощаващо вините?

Или е Цар, оставил своят трон,
или слуга е – длъжен да мълчи,
или е Кръст, изстенал под пирони,
или струна, във акорд горчив?

Или е кръв, крещяща на фонтани,
или молитва в пропаст без лице,
или танц на млади урагани,
или длан, закриляща сърце?

Или е цвят, тъмата разтреперил,
или звук – разбил стени и маски,
или е пулс, сърцето си намерил,
или са два – в един от ласки?

Или просто е разлистено дърво,
родило всичко това – там – отдълбоко,
под Небе с неземно зарево,
посадено в Извор, идващ от дъгата???