Сърцето знае всичко

-Дядо, какво си шепнеш? – попитах аз, виждайки го да си мърмори нещо преди сън. -Полагам мисъл на сърцето си, синко … – отвърна той. -Какво значи това? -Не искам да се скарам със съседа, който ме подведе, а как точно да постъпя, не знам. И ето, полагам мисълта на сърцето си и заспивам, а на сутринта то ще ми подскаже какво да направя. -Откъде знае сърцето, дядо? -Сърцето всичко знае, синко. Аз цял живот се уча от...