-Дядо, какво си шепнеш? – попитах аз, виждайки го да си мърмори нещо преди сън.
-Полагам мисъл на сърцето си, синко … – отвърна той.
-Какво значи това?
-Не искам да се скарам със съседа, който ме подведе, а как точно да постъпя, не знам. И ето, полагам мисълта на сърцето си и заспивам, а на сутринта то ще ми подскаже какво да направя.
-Откъде знае сърцето, дядо?
-Сърцето всичко знае, синко. Аз цял живот се уча от него. И теб съветвам: когато търсиш отговор на сложен въпрос, когато нещо ти е непонятно, сложи мисълта преди сън на сърцето си и на сутринта отговорът ще ти се открие.

~ Ш.А.Амонашвили “Без Сърце какво ще разбереш”